DOMINIUS AS

 1. Generelle bestemmelser
  • Denne personvernpolicyen (heretter omtalt som Policyen) beskriver hvordan DOMINIUS AS, organisasjonsnummer 917502420, adressen Haugerudhagan 82, 0673, Oslo Norge (heretter omtalt som «vi», «Selskapet»), behandler dine opplysninger ved bruk av eller kjøp av våre produkter på vår nettside https://www.dominius.no (heretter omtalt som Nettsiden) og/eller ved søking på ledige stillinger i Selskapet.
  • Denne Policyen er utarbeidet i henhold til Europarlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (pesonvernforordning, heretter omtalt som GDPR).
 2. Innsamling, behandling og oppbevaring av personopplysninger
  • Vennligst les denne Policyen nøye. Ved å bruke Nettsiden, kjøpe våre produkter eller benytte våre tjenester på andre måter, gjelder denne Policyen direkte for innsamling, behandling og ifølge tilfellene fastsatt i Policyen, overføring av dine personopplysninger til mottakere som mottar opplysninger.
  • Du er ansvarlig for at personopplysningene du oppgir er nøyaktige, korrekte og omfattende. Det å være bevisst på feilaktige opplysninger du oppgir, skal betraktes som et brudd på Policyen.
  • I enkelte tilfeller kan vi dele dine opplysninger med andre enheter:
   • For å bekrefte legitimiteten til våre handlinger;
   • For å beskytte våre rettigheter, eiendom eller sikkerhet;
   • I andre tilfeller med ditt samtykke eller din legitime forespørsel.
 1. Behandling av personopplysninger med formål om å levere produkter/tjenester
  • For å opprettholde kontakt med Kunden og levere produkter/tjenester, behandler Selskapet følgende Kundens personopplysninger:
   • Navn;
   • Etternavn;
   • Stilling;
   • Telefonnummer;
   • Postadresse;
   • E-postadresse;
   • Leveringsadresse;
   • Kontonummer;
   • Andre informasjon vi kan få for å kunne levere produkter eller tjenester.
  • Selskapet får opplysningene direkte fra deg.
  • Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er inngåelse og utførelse av kontrakt, gjennomføring av Selskapets juridiske forpliktelser til korrekt registrering av de inngåtte transaksjonene og Selskapets legitime interesse i å tilby tjenester for sine kunder.
  • Dine personopplysninger kan overføres til tredjeparter (for eksempel til transportselskap som leverer produkter) hvis det er nødvendig for utførelsen av kontrakten.
 2. Svar på forespørsel
  • Ved å bruke Nettsiden har du mulighet til å lage din egen handlekurv og sende inn en tilsvarende forespørsel til Selskapet. Etter å ha motatt din forespørsel, vil Selskapets leder kontakte deg angående leveringsbetingelsene.
  • Følgelig, hvis du sender inn en forespørsel, samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger til din henvendelses formål.
  • Når du har gitt oss samtykke til det, vil vi sende deg nyhetsbrev og/eller spesialtilbud til e-postadressen du har oppgitt.
  • Selskapet behandler følgende personopplysninger til din henvendelses formål:
   • Navn;
   • Etternavn;
   • Telefonnummer;
   • E-postadresse;
   • Leveringsadresse;
  • Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er din søknad om inngåelse av kontrakt (forespørsel om kjøp av produkter).
  • Vi overfører ikke opplysningene vi behandler på Nettsiden til din henvendelses formål, til tredjeparter.
 3. Organisering av lojalitetsprogrammer og tilhørende direkte markedsføring
  • På grunnlag av ditt samtykke kan Selskapet behandle dine personopplysninger i organisering av lojalitetsprogrammer og tilhørende direkte markedsføring formål. Selskapet kan behandle følgende personopplysninger:
   • Navn;
   • Etternavn;
   • By;
   • E-postadresse;
   • Telefonnummer;
   • Informasjon om kjøpte produkter, deres type, beløpet du har brukt og faktureringsinformasjon
  • Selskapet får opplysningene direkte fra deg og bruker dem i markedsføring formål.
  • Selskapet bruker dataprosessorer til hvem personopplysninger overføres, dvs. direkte markedsføringsselskaper.
  • Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake vedrørende markedsføring via e-post, SMS, Instagram eller Facebook, men det vil føre til at vi ikke lenger er i stand til å gi deg spesialtilbud og andre informasjon vedrørende lojalitetsprogram.
 4. Utsendelse av nyhetsbrev
  • Når du har gitt oss samtykke til det, vil vi sende deg nyhetsbrev til e-postadressen du har oppgitt.
  • Følgelig, hvis du abonnerer på Selskapets nyhetsbrev, samtykker du at vi behandler dine personopplysninger med formål om å sende nyhetsbrev.
  • Du kan abonnere på nyhetsbrev på Nettsiden eller på våre kontorer i sosiale medier ved å fylle ut et skjema med dine personopplysninger for abonnement på nyhetsbrev og ved å trykke på en lenke til nyhetsbrev abonnement.
  • Selskapet behandler følgende personopplysninger:
   • Navn;
   • By;
   • E-postadresse.
  • Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er ditt samtykke.
  • Selskapet bruker dataprosessorer til hvem personopplysninger overføres, dvs. selskaper som tilbyr tjenester for å sende nyhetsbrev.
  • Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake til abonnement på nyhetsbrev på e-post uten at dette berører behandlingen før tilbaketrekkingen av samtykket.
 5. Behandling av personopplysninger ved rekruttering
  • I tilfelle du velger å søke jobb i Selskapet, behandler Selskapet følgende personopplysningene du har oppgitt som kandidat:
   • Navn, Etternavn;
   • Telefonnummer;
   • E-postadresse;
   • Postadresse;
   • Utdanning;
   • Yrkeserfaring;
   • Arbeidserfaring;
   • Egenskaper;
   • Språk du behersker;
   • Kopi av førerkort;
   • Referanser;
   • Eventuelle andre opplysninger som er offentliggjort av deg på CV-en eller i andre dokumenter.
  • Du kan sende CV-en med henvisning til hvilken stilling du søker til info@dominius.no.
  • Selskapet kontakter kun valgte kandidater.
  • Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er behandling for å iverksette tiltak på ditt initiativ som kandidat før avtalen inngås.
  • Vi overfører ikke opplysningene vi behandler ved rekruttering til tredjeparter.
 6. Formål med behandling og oppbevaringsperiode
  • Ved å behandle og lagre dine personopplysninger bruker vi organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte opplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig sletting, tap eller endring, uautorisert utlevering eller misbruk eller annen ulovlig behandling.
  • Vi behandler og lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene de er innsamlet for.
  • Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:
Nr. Formål med behandling av personopplysninger Oppbevaringsperiode
1. Behandling av personopplysninger med formål om å levere produkter/tjenester Under gjennomføringen av kontrakten og 3 år etter kontrakten har gått ut
2. Organisering av lojalitetsprogrammer og tilhørende direkte markedsføring 3 år etter ditt samtykke
3. Utsendelse av nyhetsbrev (direkte markedsføring) 3 år etter ditt samtykke
4. Svar på forespørsel 1 år etter din forespørsel
5. Behandling av personopplysninger ved rekruttering Inntil ansettelsesprossesen for den konkrete stillingen er avsluttet, men ikke lenger enn 1 år etter at vi har fått CV-en din
  • Unntak fra ovennevnte oppbevaringsperioder kan bestemmes i den utstrekning at slike avvik ikke bryter med dine rettigheter og er i samsvar med juridiske krav.
  • I tilfelle dine personopplysninger vil være nødvendige for å hevde, gjennomføre eller forsvare juridiske krav, vil vi beskytte dem i den utstrekning som de vil være nødvendige for å oppnå slike mål gjennom rettslig eller utenomrettslig prosedyre.
 1. Dinne rettigheter
  • Ved å sende inn en forespørsel kan du når som helst be om innsyn i dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem, kreve rettelse av de feilaktige personopplysningene vi har om deg, kreve sletting av dine personopplysninger når vi kan ha behandlet dem ulovlig (det gjelder ikke oppbevaring).
  • I den utstrekning bruken av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst.
  • Du kan benytte deg av dine rettigheter ved å sende en skriftlig søknad til info@dominius.no.
 2. Kontaktinformasjon og klagerett
  • Hvis du har spørsmål vedrørende vern av personopplysninger, vennligst send oss en e-post til info@dominius.no
  • Hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått eller du tror at vi behandler dine opplysninger i strid med lov, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.
  • Tredjeparts behandling av personopplysninger
  • Dersom du besøker våre kontorer i sosiale medier (dvs. tredjepartsplatformer som f.eks. Facebook eller Instagram), kan det gjelde tredjepartsvilkår. For eksempel bruker Facebook sin egen Personvernpolicy til alle sine brukere og besøkende. Derfor hvis du bruker tjenester av tredjepartene, anbefaler vi å bli kjent med hvordan de behandler personopplysninger.
 3. Avsluttende bestemmelser
  • Ved å få overskyttende personopplysninger fra deg eller en annen datakilde, fjerner selskapet dem og behandler ikke lenger.
  • Alle endringer i Policyen vil tre i kraft umiddelbart ved publisering på Nettsiden.
  • Hvis du bruker Nettsiden og våre tjenester etter at vi har oppdatert Policyen, skal det anses at du samtykker til og er klar over endringene som er gjort.