Nedenfor finner du Dominius sine viktige punkter. Les disse punktene nøye. Har du spørsmål om dette eller mangler det noe? Ring oss da på +47-409 82 997 eller send e-post til info@dominius.no

Måling

 • Måling kan gjøres dersom dimensjonene er endelige. Eventuell gammel dørkarm skal også
  fjernes og utsparingen skal være helt ferdig. Det betyr at vegger og tak er ferdige og at gulvet
  (flis, tre, PVC, osv.) også skal plasseres.
 • Etter måling tillates ikke mer pussing eller sliping. Noen som kjenner situasjonen bør alltid være tilstede.
 • Vi tilbyr gratis befaring inntil 50 kilometer rundt Oslo. Vi kan bestemme hvilket forarbeid er
  nødvendig etter besøk. For befaring lenger enn 50 kilometer fra Oslo gir vi vurdering på hver
  bestilling separat.

Montering

 • Dersom monteringen ikke lykkes på grunn av en av situasjonene nedenfor, kan vi dessverre ikke ta ansvar for dette og garantien gjelder heller ikke.
 • Under montering er du ansvarlig for å dekke gulvet med beskyttende materiale. Hvis det ikke er
  dekket så er vi ikke ansvarlige for eventuelle skader på gulvet.
 • Det skal heller ikke være skjøre/kostbare gjenstander som vaser og malerier innenfor en radius på 5 meter rundt monteringsstedet og langs turveien.
 • Det er ikke lov for barn til å leke i rommene der montørene skal jobbe.
 • Dersom det ikke er tillatt å bore i gulv/vegger/søyler skal dette meldes på forhånd.
 • Eventuelle (glass)skader skal meldes innen 48 timer etter levering, ellers kan vi ikke ta ansvar for dette.
 • Alle paneler kan ha 2 mm målefeil. 
 • Eventuelle sparkling- og malingsarbeider utføres ikke av oss, samt utbedring av uunngåelige mindre skader på vegg eller tak stukk under montering (med mindre det er avtalt på forhånd).
 • Ved montering skal vi ha strøm, lys og sanitæranlegg.
 • Plassen det skal arbeides i må være vind- og vanntett. Rommet skal også være opplyst som nevnt ovenfor.
 • Eventuell vertikal transport (flytteheis eller kran) er ikke inkludert i tilbudet, med mindre det er avtalt på forhånd.
 • Hvis vi er på stedet og ikke kan montere så er vi tvunget til å beregne reisekostnaden.
 • Montering er organisert etter levering, vanligvis tar det fra 1 til 10 dager etter levering for å starte monteringsjobben.

Levering

 • Levering er utført av tredjepart.
 • Levering skjer til gateadresse og innbæring i boligen er ikke inkludert. Innbæring i hus/leilighet må organiseres av kunden eller entreprenøren. La oss vite dersom du ønsker at vi skal levere produktet inn i bygningen. Det koster ekstra.
 • Leveringstid er 7-10 dager, og går i tillegg til produksjonstid (som er 7-8 uker). Levering til Trondheim og videre oppover 7-14 dager .

Tekniske detaljer

Fastvegg

 • Taket må være godt skrubart, dette kan være i betong, stål eller tre.
 • For stålbjelker anbefaler vi at de belegges med 2 ganger 18 mm kryssfiner, eller med 2 ganger 12 mm gypsum.
 • Vi må kunne bore minst 4 cm i taket, ingen rør skal gå innenfor denne avstanden.
 • Gulvet må også være solid og ikke kunne synke.
 • Alle paneler kan ha 2 mm målefeil

Pivot-dør

 • Taket skal være godt skrubart, dette kan være i betong, stål eller tre.
 • For stålbjelker anbefaler vi at de belegges med 2 ganger 18 mm kryssfiner, eller med 2 ganger 12 mm gypsum.
 • Vi må kunne bore minst 4 cm i taket, ingen rør får gå innenfor denne avstanden.
 • Gulvet skal også være solid og ikke kunne synke. I tillegg skal vi kunne bore minst 10 mm i gulvet. Gulvvarme er normalt ikke noe problem fordi vi bare skal bore 10 mm dypt.
 • Dersom du likevel skal frese eller støpe gulvvarmen, bør et 25 x 25 cm stykke fra veggen holdes rørfritt ved hengselpunktet, heller ikke her skal andre rør ligge igjen.
 • Vegger og tak skal utføres så rette og jevne som mulig. På denne måten får du det beste sluttresultatet og det skapes minimale mellomrom.
 • Vær også oppmerksom på at det ikke er røykvarslere, lamper og/eller luftinntakspunkter i rotasjonsretningene. Videre bør det ikke være noen brytere eller stikkontakter på stedet for døren.
 • Alle paneler kan ha 2 mm målefeil.

Skyvedør

 • Taket skal være godt skrubart, dette kan være i betong, stål eller tre.
 • For stålbjelker anbefaler vi at de belegges med 2 ganger 18 mm kryssfiner, eller med 2 ganger 12 mm gypsum.
 • Vi må kunne bore minst 4 cm i taket, ingen rør får gå innenfor denne avstanden.
 • Gulvet skal også være solid.
 • Ved installasjon av innebygde skyvedører må det sørges for at det er mulig å montere takskinnen i taket i utsparingen. Dvs. den ene siden av veggen må bære åpen.
 • Vegger og tak skal utføres så rette og jevne som mulig. På denne måten får du det bestensluttresultatet og det skapes minimale mellomrom.
 • Alle paneler kan ha 2 mm målefeil.
 • Det vil være 5-10 mm mellomrom mellom døren og gulvet for å tillate uhindret bevegelse av døren.

Hengslet dør

 • Taket skal være godt skrubart, dette kan være i betong, stål eller tre.
 • For stålbjelker anbefaler vi at de belegges med 2 ganger 18 mm kryssfiner, eller med 2 ganger 12 mm gypsum.
 • Vi må kunne bore minst 4 cm i taket, ingen rør får gå innenfor denne avstanden.
 • Vegger og tak skal utføres så rette og jevne som mulig. På denne måten får du det beste sluttresultatet og det skapes minimale mellomrom.
 • Vær også oppmerksom på at det ikke er røykvarslere, lamper og/eller luftinntakspunkter i rotasjonsretningene.
 • Alle paneler kan ha 2 mm målefeil.
 • Med magnetlåsen er det alltid mulig for døren å åpne seg selv på grunn av lufttrykk.
 • Det vil være 10 mm glippe mellomrom mellom døren og gulvet for å tillate uhindret bevegelse av døren. 

Har du noen spørsmål?

Vennligst ta kontakt:

+47-409 82 997 / info@dominius.no