Nettsiden www.dominius.no er eid og drevet av Dominius AS, og din tilgang til og bruk av nettsiden er underlagt disse vilkårene og betingelsene.

  1. Definisjoner

«Avtale» – brukes for å referere kollektivt  til alle termer, vilkår, betingelser, merknader som dette dokumentet inneholder («Vilkår og Betingelser»).

Din bruk av våre tjenester er også underlagt vårt Personvern og Cookie-policy.

«Oss», «vi», «vår» – betyr Dominius AS, organisasjonsnummer 917502420, som er et aksjeselskap stiftet i henhold til lovene i Kongeriket Norge, og med registrert kontor på adressen Haugerudhagan 82, 0673 Oslo, Norge.

«Nettsiden» – betyr nettsiden www.dominius.no hvor tjenesten gjøres tilgjengelig, og som er eid, kontrollert, administrert, vedlikeholdt og drevet av oss.

«Brukere” eller «du» – Nettsidens brukere.

  1. Brukere

2.1. Brukere kan være: (1) fysiske personer; (2) juridiske personer.

2.2. Ved å akseptere disse Vilkår og Betingelser, godkjenner Brukere at de har rett til å bruke våre Tjenester.

  1. Merknader

3.1. Du samtykker i at vi skal gi beskjed på følgende måte: en melding sendt til kontaktinformasjonen du har oppgitt til oss (f.eks. e-post, mobilnummer, fysisk adresse). Du samtykker i å holde din kontaktinformasjon oppdatert.

  1. Rettigheter og forpliktelser

4.1. Du samtykker i at vi har tilgang til og kan lagre og bruke all informasjon du oppgir i samsvar med disse Vilkår og Betingelser og Personvern. Ved å sende inn forslag eller andre tilbakemeldinger vedrørende våre Tjenester, godtar du at vi kan bruke og dele slike tilbakemeldinger til hvilket som helst formål.

4.2. Informasjonen som vi oppgir i forbindelse med ytelsen av våre Tjenester, er basert på informasjonen som Brukere har gitt oss. Brukere tar fullstendig ansvar for all informasjon de legger ut og gir oss som vises på vår Platform. Vi vil ikke verifisere og kan ikke garantere at all informasjon er eksakt, fullstendig eller korrekt, og vi tar heller ikke ansvar for feil (deriblant typografiske feil), unøyaktig, villedende, usann eller uteblitt informasjon. Hver Bruker holdes til enhver tid ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten og riktigheten av den informasjonen som vises på Nettsiden.

  1. Ansvarsfraskrivelse

5.1. I samsvar med disse Vilkår og Betingelser og i den grad loven tillater det, kan vi kun holdes ansvarlig for direkte skader som du har lidt som følge av manglende oppfyllelse av forpliktelsene våre i forbindelse med våre Tjenester.

  1. Avbestilling og oppsigelse

6.1. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte denne Avtalen når som helst, med eller uten grunn, med eller uten forvarsel med øyeblikkelig virkning.

  1. Avsluttende bestemmelser

7.1. Fra tid til annen har vi rett til å gjøre endringer i denne Avtalen. Ved store endringer vil vi sende deg et varsel og gi mulighet til å se gjennom endringene før de trer i kraft.

  1. Spørsmål

8.1. Hvis du har spørsmål vedrørende denne Avtalen, vennligst ta kontakt med oss på e-post  info@dominius.no.